Generalni direktor prestopil mejo in vstopil v referendumsko kampanjo

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je politične stranke povabil v televizijsko oddajo o novem Zakonu o RTV. Prvič doslej se je zgodilo, da generalni direktor namesto urednikov vabi udeležence oddaj ter tako posega v program ter krši uredniško in novinarsko avtonomijo.

Generalni direktor RTV Slovenija je 9. septembra pisal parlamentarnim strankam in jim sporočil, da bo TV Slovenija pripravila pet tematskih oddaj, v katerih bo »novinarka gospa Vida Petrovčič« z različnimi sogovorniki skušala »odgovoriti na čim več vprašanj, dilem, izzivov, ki se dotikajo novega RTV zakona ter delovanja največjega medijskega zavoda v državi«.

Če pustimo ob strani jezikovno nedovršenost sporočila ter za generalnega direktorja nespodobno uporabo pomanjševalnega izraza za ustanovo, ki jo vodi (RTV Slovenija je namreč edini javni medijski zavod v Sloveniji, in to javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, zato ni ne največji in ne najmanjši v državi), morajo javnost bistveno bolj skrbeti kršitve zakona, statuta ter novinarske in uredniške avtonomije.

S podpisom vabila udeležencem oddaje o RTV je generalni direktor Andrej Grah Whatmough prekoračil pooblastila, ki mu jih dajeta Zakon o radioteleviziji Slovenija in Statut Radiotelevizije Slovenija. Generalni direktor nima nobenih pristojnosti za pripravo programskih vsebin. To je izključna odgovornost urednikov in novinarjev.

S sklicevanjem razprave v predreferendumskem času je generalni direktor RTV samovoljno vstopil v predreferendumsko razpravo, ki je politična in strankarsko spodbujena s strani pobudnice referenduma, opozicijske stranke SDS. Ker je razprava o novem Zakonu o RTV tudi razprava o ukinitvi položaja generalnega direktorja, je Andrej Grah Whatmough kot sklicatelj takšne razprave v navzkrižju interesov. Generalni direktor RTV je prekršil tudi osnovno poslovno etiko in kulturo: o svojih programskih načrtih ni obvestil programskih ustvarjalcev, ampak se je svojega medijskega projekta lotil mimo njih in za hrbtom novinarjev Informativnega programa TV Slovenija.

Kot je na družbenem omrežju FB zapisal predavatelj Marko Milosavljević:

»Generalnega direktorja je na podlagi teh kršitev potrebno odstaviti. Če ne, je potrebno odpoklicati Programski svet.«

Kaj vse je narobe z vabilom, ki ga je namesto novinarjev in urednikov potencialnim gostom poslal generalni direktor RTV Slovenija, je analizirala novinarka RTV Slovenija Eugenija Carl, ki je pod črto ugotovila:

1. Napovedane oddaje niso nič drugega kot kampanja za zbiranje referendumskih podpisov tik pred zaključkom zbiranja.

2. Generalno in programsko vodstvo RTV bo očitno naredilo vse in še več, da pomaga predsedniku SDS Janezu Janši zmagati referendum, destabilizirati vlado, popolnoma prevzeti javni medij, sebi pa zagotoviti vodstveno kontinuiteto.

Novi zakon o RTV Slovenija, o katerem generalni direktor RTV Slovenija sklicuje oddaje na TV Slovenija.

Še nekaj poudarkov iz analize:

– s pismom generalnega direktorja RTV Slovenija “odpira javno razpravo” o novem zakonu o RTV Slovenija v času, ko še vedno poteka obdobje zbiranja podpisov za morebitni referendum o tem zakonu. Ne gre torej za referendumske oddaje, narejene v skladu s pravili o predvolilnimi ali referendumskimi oddajami, poročanji in soočenji, temveč za predhodno/predhodne oddaje, katerih namen je očitno poseči v postopek zbiranja podpisov;

– RTV Slovenija napoveduje niz petih oddaj o Zakonu o RTV Slovenija; takšna serija oddaj se v tridesetih letih samostojne Slovenije še ni zgodila;

– izbor enega samega voditelja oz. voditeljice petih pogovornih oddaj jasno kaže na možnost pristranskosti in neuravnoteženosti pogledov tudi voditelja oz. v tem primeru voditeljice. S tem RTV Slovenija ne bo zadostno poskrbela za uravnoteženo in raznoliko poročanje oz. pokrivanje tematike;

– v nasprotju z Zakonom o RTV Slovenija je, da tovrstna vabila pošilja generalni direktor RTV Slovenija. Ta nima nikakršnih neposrednih vsebinskih pristojnosti glede programa in vsebine oddaj ter njenih gostov. Če gre za oddajo Informativnega programa TV Slovenija bi takšna obvestila morala pošiljati odgovorna urednica Jadranka Rebernik ali urednik/urednica posamezne oddaje. Poseganje generalnega direktorja v delo in funkcioniranje urednika z vidika vabljenja televizijskih gostov in (še posebej) političnih strank je v nasprotju s pristojnostmi generalnega direktorja po Zakonu o RTV;

– generalni direktor RTV Slovenija tudi vsebinsko ne bi smel vabiti gostov v omenjene oddaje, saj obravnavani zakon neposredno zadeva tudi njegovo delo, imenovanje in razreševanje. Generalni direktor bi se moral iz celotnega postopka glede nastajanja ali odločanja ali vabljenja v omenjene oddaje popolnoma izločiti. Njegovo početje predstavlja neposredno vmešavanje vpletene osebe in konflikt interesov, kakršnega bi morala obravnavati Komisija za preprečevanje korupcije;

– generalni direktor v nedovoljeni vlogi urednikov ne pojasni načina izbora gostov: vabilo v prvo oddajo je poslal parlamentarnih strankam in predstavnikoma narodnostnih manjšin. Razprava med izključno političnimi akterji, kot da bi šlo za predvolilno ali referendumsko soočenje, je v nasprotju z dejstvom, da referendum še ni bil sklican, da podpisi zanj še niso zbrani. Za izbiro gostov so pristojna izključno uredništva RTV Slovenija, ki so po ključu političnih strank dolžna sestavljati omizja le v obdobjih, ko že poteka referendumska ali volilna kampanja;

– dejstvo, da vse skupaj počne generalni direktor – in ne uredništvo Informativnega programa – zgolj potrjuje neustreznost in nezakonitost takšnega početja. Ukrepati bi moral Programski svet RTV in zahtevati odgovornost generalnega direktorja.

Pridružujemo se vprašanju, ki ga je na družbenih omrežjih zapisala novinarska kolegica, malo za šalo, malo zares:

»Ali bo poslej generalni direktor vabil tudi goste v oddaje Kaj dogaja, Studio ob 17h? Hidak?«
%d bloggers like this: