RAZBIJAMO MITE O RTV SLOVENIJA (2)

Kadar politiki sporočajo, da ne plačujejo RTV-prispevka, s tem sporočajo tudi, da ne spoštujejo zakonodaje RTV Slovenija, ali pa s propagandnimi prijemi zavajajo svoje privržence, da je to dovoljeno in mogoče. Nadaljujemo s pojasnjevanjem delovanja in poslanstva RTV Slovenija, ki je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. O RTV-prispevku kroži nešteto mitov, ki jih, žal, tudi nekateri politiki širijo in s tem zavajajo ljudi ter tako škodujejo RTV Slovenija. RTV-prispevek ni naročnina in ga plačujejo gospodinjstva in ne posameznik. Pogosto poslušamo tudi primerjave s tujino, ki naj bi kazale na nekakšen edinstven položaj RTV Slovenija. Pa je res tako?

MITI IN ZAVAJANJA O RTV SLOVENIJA

  • »NIMAM TELEVIZORJA IN ZAVRAČAM HARAČ NA ELEKTRIČNI ŠTEVEC!«

RTV-prispevka ne plačujemo le za gledanje programov Televizije Slovenija. RTV torej ni enako TV. RTV-prispevek, namenjen financiranju celotne dejavnosti in storitev RTV Slovenija, plačujejo gospodinjstva. Prvotni seznam gospodinjstev v Sloveniji je bil oblikovan na podlagi seznama imetnikov električnega števca, iz česar so nastale duhovite ali zlonamerne izpeljave o plačevanju električnega števca. Plačevanje RTV-prispevka ni omejeno le na imetnike televizorjev, saj danes televizijske in radijske programe ob ustreznih internetnih povezavah spremljamo prek različnih naprav, tudi prek računalnika, tablice ali mobilnega telefona.

  • »ZAKAJ BI PLAČEVAL, ČE PA JANŠI IN HOJSU NI TREBA?«

Nemalo posameznikov občasno zatrjuje, da ne plačujejo RTV-prispevka. To je tehnično povsem mogoče, saj RTV-prispevek plačujemo gospodinjstva in ne vsak posameznik, državljan, davkoplačevalec. Zato bi bilo treba pri takšnih zatrjevanjih preveriti, na koga se v gospodinjstvih glasi obveznost plačevanja. Zavezanci lahko tudi zaprosijo za oprostitev plačila, če so socialno ogroženi, invalidi itd. Več o RTV-prispevku.

Kdor ni oproščen plačila in prispevka kljub temu ne poravnava, to finančno obveznost naposled plača z izterjavo.

Kadar politiki sporočajo, da ne plačujejo RTV-prispevka, s tem sporočajo tudi, da ne spoštujejo zakonodaje RTV Slovenija, ali pa s propagandnimi prijemi zavajajo svoje privržence, da je to dovoljeno in mogoče.

  • »SAMO PRI NAS OBVEZNO PLAČUJEMO RTV!«

Večina javnih radiotelevizij se financira iz neke oblike javnega prispevka. Mesečne ali letne prispevke, podobne RTV-prispevku v Sloveniji, plačujejo gospodinjstva v 25 evropski državah. Ponekod za javni medij plačujejo poseben davek (Švedska, Finska), v nekaterih državah pa denar zagotavljajo iz proračuna (Črna gora, Romunija). Primeri treh sosednjih držav:

Primerjave so nehvaležne in lahko tudi zavajajoče, saj vsak javni medijski servis deluje drugače, v drugačnem medijskem okolju v svoji državi, ima drugačno organizacijsko strukturo in ponudbo.

%d bloggers like this: