GRAH WHATMOUGH SPET PIŠE, DA STAVKA NE BO PLAČANA

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough po imenovanjih Uroša Urbanije za direktorja TV Slovenija in Draga Zadergala za vodjo pravne službe veliko piše. Zaposleni so 23. septembra, torej tri dni pred zaostritvijo stavke, prejeli novo okrožnico, v kateri vodstvo krepi pritiske in ustrahovanje zaposlenih z očitnim namenom slabitve stavkovne udeležbe.

Nadrejeni od novinarjev in urednikov v Informativnem programu TV Slovenija in drugih zaposlenih pričakujejo, da jim vnaprej sporočijo ali bodo na dan stavke delali ali ne, »general« pa je v okrožnici zaposlenim zagrozil z neplačilom enodnevne zaostritve stavke – pri tem je posebej izpostavil tudi honorarne sodelavce, kar bi lahko razumeli tudi kot posredno grožnjo z odpovedjo pogodbe. Prav tako »general« zavaja glede podpore stavke s strani reprezentativnih sindikatov.

»General« namreč v okrožnici trdi, da je stavko napovedala Koordinacija novinarskih sindikatov in da člani preostalih dveh sindikatov na zavodu ne stavkajo. Ne drži. Stavko podpira tudi Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev (SKUU). Ker je časa, da bi svojo stavko napovedali v zakonitem roku, premalo, je predsedstvo SKUU sporočilo, da stavko solidarnostno podpira, poklicne skupine, ki jih predstavlja pa pozvalo, naj se avtonomno odločijo za sodelovanje v stavki. Stavka ima torej podporo dveh od treh reprezentativnih sindikatov, pri stavki pa ne sodeluje Sindikat delavcev radiofuzije Slovenije (SDRS) – njegov predsednik Tom Zalaznik se je tudi javno jasno postavil na stran generalnega vodstva.

Ob novi zaostritvi stavke vodstvo RTV Slovenija znova napoveduje, da zaposlenim za ta dan ne bo izplačalo osebnega dohodka. Enako je napovedovalo že ob zadnji zaostritvi stavke 20. junija 2022. Gre za očiten pritisk, saj, če je stavka zakonita, velja nepisano pravilo, da je breme plačila zanjo na strani delodajalca. To je vodstvo junija tudi spoštovalo. Nobenega razloga torej ni, da bi tokrat ravnalo drugače in napoved je zato znova namenjena zgolj ustrahovanju zaposlenih.

Novinarji in novinarke Informativnega programa Televizije Slovenija in MMC-ja se tudi na dan zaostrene stavke zavedajo pomena informiranja javnosti in svojih zakonskih dolžnosti. Tudi v ponedeljek, 26. septembra 2022, bo javnost obveščena o novicah pomembnih za zagotavljanje varnosti ljudi, premoženja in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti, če jim seveda vodstvo te pravice, kot piše »general«, spet ne bo omejilo in odreklo. V okrožnici zaposlenim namreč »general« piše, da bo vodstvo zakonsko določen minimalen obseg programa zagotovilo samo. To pomeni, da bo vodstvo znova poseglo v stavko. Že ob zaostritvi stavke konec junija je vodstvo poseglo v potek stavke in stavkajočim preprečilo, da bi stavko izpeljali tako, kot je bila zakonito napovedana. Namesto običajnega programa obogatenega s stavkovnimi vsebinami, je zato javnosti ponudilo svoj, močno okrnjen program.

Zaradi mrzličnih »priprav« vodstva, da bi bila stavka navzven čim manj opazna in menjav »nezanesljivih« voditeljev in urednikov z »zanesljivimi« ter vseh preteklih izkušenj, ko je vodstvo manipuliralo in posegalo v izvedbo stavke, je Koordinacija novinarskih sindikatov pozvala Inšpektorat za delo, naj na dan stavke opazuje in nadzoruje njen potek. Med 14. in 15. uro bo potekal tudi zbor zaposlenih pred RTV-jem, ob 19. uri pa bo na Trgu republike shod za javni RTV.

Ob koncu okrožnice se je generalni direktor Andrej Grah Whatmough spet zatekel k svoji že prepoznavni pisemski sestavini, in sicer se je zaradi okrnjene programske sheme v ponedeljek, ko delo na RTV Slovenija ne bo potekalo kot običajno, vsem zaposlenim, zlasti pa tistim, ki ne stavkajo, iskreno opravičil. »General« zadnje čase le še piše, pa malo grozi, in spet piše …  

%d bloggers like this: