GENERAL UKAZAL ODVZEM UREDNIŠKIH PRAVIC ZAPOSLENIMA. AKTIV MMC: GRE ZA GROB POSEG V PRAVICE ZAPOSLENIH

Uredništvo Multimedijskega centra je na današnji dan, 26. 9. 2022, soglasno pristopilo k stavki RTV Slovenija, ki jo je pripravila Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija. Stavko smo zastavili na način, da ne objavljamo novih prispevkov na spletni strani www.rtvslo.si in teletekstu. Hkrati pa smo zagotovili, da bo izpolnjen zakonski minimum, ki narekuje objavo novic, ki zadevajo varstvo in morebitno ogroženost ljudi in premoženja. Vse to smo natančno definirali tudi v tehničnih navodilih, ki smo jih 22. 9. in 25. 9. še z dopolnitvami poslali vodstvu RTV Slovenija, MMC-ja, naslovnikom napovedi zaostritve stavke in vsem zaposlenim ter medijem.  

Na današnji dan, torej na dan stavke, so bile – nenapovedano in brez vsakršnega predhodnega opozorila – po diktatu generalnega direktorja odvzete uredniške pravice urejanja prve strani portala ter pravice urejanja in posledično objavljanja novic dnevni urednici ter novinarki na sekciji zabava in slog v dopoldanskem turnusu. Tako so bile s prve strani umaknjeni prispevki o stavki, hkrati pa je bila na prvi strani portala onemogočena objava nujnih informacij o poplavah, ki smo jih kot izredne dogodke z materialnimi in življenjskimi posledicami za prebivalce zakonsko dolžni objavljati tudi v času stavke. Poleg tehničnih pravil smo v priponki poslali izjavo o opravljanju del in nalog, ki zagotavlja zakonski minimum poročanja med stavko.

Vsak poseg generalnega direktorja in drugih predstavnikov vodstva RTV v vsebinski del stavke in njeno izvedbo je nedopusten in pomeni omejevanje ustavne pravice do stavke. A vodstvo je grobo poseglo ne samo v pravico stavkajočih do stavke, ampak pravico javnosti do obveščenosti o tako pomembnem vprašanju, kot je delovanje oz. nedelovanje javnega zavoda, v primeru MMC-ja pa tudi v poročanje o ogrožajočem stanju za ljudi. S tem je vodstvo znova izkazalo nespoštovanje do zaposlenih, do njihovega strokovnega mnenja in načina dela ter s tem dodatno potrjuje, da so vsi razlogi, zaradi katerih smo začeli stavko 23. maja letos, več kot utemeljeni. 

Zahtevamo odgovore, na kateri podlagi in s kakšnim argumentom je generalni direktor ukazal odvzem administratorskih pravic našima kolegicama. Gre za grob poseg v pravice zaposlenega, ki ga po našem mnenju lahko enačimo s prepovedjo vstopa na delovno mesto.

Aktiv Multimedijskega centra RTV Slovenija

%d bloggers like this: