VODSTVO RTV BOJKOTIRALO USTANOVNO SEJO SVETA DELAVCEV

Ob bojkotu vodstva se je prvič sešel novoizvoljeni Svet delavcev RTV Slovenija (Svet) in po izvolitvi predsednika in podpredsednikov sprejel več sklepov in odločitev. Med drugim je generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha pozval, naj prekliče neresnične izjave in Svet sprejme kot enakopravnega partnerja.

Predsednik Sveta je postal inženir telekomunikacij, Robert Pajek (Skupne službe), podpredsedniki pa Lidija Cokan (Regionalni center Maribor), Franci Pavšer (Radio Slovenija), Ilinka Todorovski (Izobraževalno središče) in Luka Zebec (MMC). Vsi so bili izvoljeni soglasno. Prav tako soglasno so svetniki z ogorčenjem obsodili odsotnost vodstva; ustanovne seje se namreč ni udeležil nihče, razen predstavnice vodtsva Radia Slovenija. »To izraža podcenjujoč in neodgovoren odnos do Sveta delavcev, v trenutku, ko je RTV v resnih finančnih, poslovnih, organizacijskih in programskih težavah,« so med drugim zapisali v sklepu.

O NETOČNIH TRDITVAH GENERALNEGA DIREKTORJA

Generalni direktor RTV je v nedavnih izjavah za slovenske medije razvrednotil poziv k odstopu, ki so ga nanj dvakrat naslovili člani prejšnjega Sveta. Dejal je, da »Svet delavcev RTV Slovenija že vrsto let obvladujejo novinarji, torej tisti zaposleni, katerih sindikat je napovedal stavko.« V isti izjavi je še namigoval, da gre za koordinirane politične pozive.

Kot so na današnji seji opozorili člani Sveta delavcev, je bil poziv k direktorjevem odstopu v prejšnjem mandatu dvakrat izglasovan soglasno. Obakrat so sklep podprli člani iz različnih poklicev in iz vseh treh sindikatov. Trditve, da gre za peščico nezadovoljnih novinarjev, kot se pogosto izraža GD, torej ne držijo.

»Svet delavcev generalnega direktorja zato poziva, naj prekliče netočne izjave in se v nadaljnje vzdrži nespoštljivih in neresničnih komentarjev o delovanju SD kot organa soupravljanja. Svet delavcev pričakuje vzpostavitev enakopravnega dialoga med vsemi sodelujočimi pri upravljanju RTV Slovenija, kajti le tako lahko kakovostno opravlja mandat, ki so mu ga podelili zaposleni.«

Kljub temu, da je bila seja ustanovna, je Svet delavcev na vodstvo naslovil več vsebinskih vprašanj in zahteval odgovore nemudoma oziroma do naslednje seje. Med drugim so vodstvo RTV Slovenija pozvali, da Svet delavcev »nemudoma vključi v vse razmisleke in dejavnosti povezane s kampanjo pred referendumom o noveli zakona o RTV«. Dolžnost in odgovornost Sveta kot organa soupravljanja namreč je, da sodeluje v razpravi o prihodnosti RTV Slovenija.

Glede krize vodenja v Zavodu pa je Svet delavcev vodstvo pozval, naj »takoj zaključi postopek imenovanja odgovornih urednikov v uredništvih Multimedijskega centra in razvedrilnega programa Televizije Slovenija, pri imenovanjih pa naj upošteva mnenje uredništev.«

Svet delavcev je za naslednje seje napovedal razprave o odgovornosti za nedavno prekinitev produkcijskega procesa na TV Slovenija zaradi neplačane licence, domnevnih nepravilnostih pri kadrovanju v Regionalnem centru Koper Capodistria, o kadrovskih težavah v Produkciji TV Slovenija, domnevnemu upadu dosega programov RTV Slovenija in produkcijski izvedbi televizijskih prenosov nedeljskega bogoslužja.

%d bloggers like this: