RTV SMO vs. RTV ZLO

Za RTV SMO je značilna predanost svojemu poklicu, profesionalnost – zaradi razmer, v katerih smo zadnje leto, pa je v ospredju še solidarnost. Sodelavci si med seboj pomagamo, skrbimo drug za drugega, in ko vodstvo koga napade, ga diskreditira, žali, mu solidarnostno pomagamo. V najbolj skrajnem primeru pritiskov in groženj »generalnega vodstva« smo šikanirana  sodelavca podprli s tihim prihodom in podporo v studiu. Zaradi te »kršitve hišnega reda,« kot pravi generalni direktor Andrej Grah Whatmough, je 38 zaposlenih, ki so jih »identificirali«, prejelo pisna opozorila o možnosti prekinitve pogodbe o zaposlitvi. Kot smo že zapisali, skuša vodstvo na vsak način utišati kritične glasove in porušiti solidarnost med zaposlenimi, ki opozarjajo na katastrofalne poteze vodstva in si prizadevajo za ohranitev javnega medija. Solidarnost je splošno sprejeta kot pozitivna vrednota, osnova dobrih medčloveških odnosov in tudi zato nam solidarnostno izrekajo podporo številni posamezniki, skupine in organizacije. Inštitut 8. marec je začel te dni zbirati tudi podpise v podporo delavkam in delavcem RTV-ja

Na drugi strani je »generalno vodstvo,« ki svojih sodelavcev ne ceni, lahko bi rekli, da jih sovraži ali se jih boji. Strokovnost jih ne zanima, zanimajo jih samo preverjeni »zanesljivi« kadri, praviloma še brez zadostnega znanja in izkušenj, ki jim pomagajo uničevati javni zavod. Namesto utečenega in profesionalnega načina delovanja in solidarnosti delujejo po principu ukazov. Pred sestanki s sodelavci se »neuradno« dobivajo in usklajujejo ukaze in »stališča«, na osnovna strokovna vprašanja pa potem odgovarjajo, da »imajo pisna navodila.« Vira teh navodil praviloma ne »izdajo«, je pa jasno, da navodila prihajajo z vrha in izven hiše, in se že kar praviloma prekrivajo z javnim diskurzom in prizadevanji politične stranke, ki nasprotuje »politizaciji« RTV-ja.

V tem boju RTV SMO vs. RTV ZLO smo vsi v stiski. Mi smo v stiski zaradi groženj, pritiskov in številnih nestrokovnih odločitev v nasprotju z osnovnimi profesionalnimi standardi in kodeksom. V stiski si pomagamo, solidarnostno stojimo skupaj. Zato bomo zdržali. Ne bojimo se! Tukaj smo!

Oni pa so v stiski, ker ne uspejo vedno zadovoljiti svojega gospodarja. Vse manj ga tudi bodo, saj sta njihova nestrokovnost in politična propaganda vse bolj očitni tudi gledalcem in širši javnosti. Tragikomično jih je gledati, kako se ihtavo prepirajo zaradi vsake, tudi nepomembne besedice v novici, za katero sami vedo, da je laž, da je tudi sami nikoli ne bi zapisali in je ne želijo izreči v eter, a gospodar jo je zahteval. Njihovi prestrašeni obrazi ob vsakem neizpolnjenem ukazu so izraz neke čisto druge stiske. Stiske, za katero ni rešitve. Ker so v tej stiski sami. Sami proti sodelavcem, sami proti gledalcem, sami proti resnici in sami proti gospodarju. Zato RTV ZLO ne more zmagati.

,
%d bloggers like this: