Gospodična Laž, gospod Prilažič in doktor JJ (žal ni pravljica)

Že uvodoma pojasnjujemo, da smo si za današnji zapis sposodili junaka iz pravljice Laž in njen ženin Frana Milčinskega. Ko gospodična Laž ugotovi, da njenim lažem nihče ne verjame, se poroči z gospodom Prilažičem, da se v zakonu lepo dopolnjujeta in skupaj ustvarjata otroke – neresnice, ki so navadna laž, zvenijo pa resnično. Pred referendumom o RTV se v slovenskih Butalah kar naenkrat srečujemo z lažmi in prilažiči vseh vrst.  

Pri tem so najbolj plodoviti tisti, ki kar sami nastopajo v dveh vlogah hkrati: kot ljudje, odgovorni za RTV in kot fizične osebe, ki »vsebinsko« dopolnjujejo sami sebe. Takšni neločljivi pari so: generalni direktor RTV in hkrati organizator kampanje – fizična oseba Andrej Grah Whatmough, predsednik Programskega sveta RTV in hkrati organizator kampanje – fizična oseba Peter Gregorčič, član Nadzornega sveta RTV in hkrati organizator kampanje – fizična oseba Aleksander Kotnik ter član Programskega sveta in hkrati organizator kampanje – fizična oseba Janez Juhant. Naj ne bo dvoma: vsi štirje so v obeh vlogah PROTI noveli zakona.  

Ko Janez Juhant soupravlja javni medij po svoji podobi 

Pod drobnogled smo vzeli laži, neresnice, polresnice in manipulacije, ki jih v kampanji širi dr. Janez Juhant, slovenski teolog, filozof in pedagog, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, član Evropske akademije znanosti in umetnosti, član Zbora za republiko in član Civilne pobude za pluralen Radio Slovenija, ki si prizadeva za čim več katoliškega verskega programa na javnem radiu. V Programski svet RTV Slovenija ga je v začetku leta 2018 kot enega od dveh predstavnikov registriranih verskih skupnosti imenoval predsednik Boruta Pahor. Predsednik države je to ponovno storil štiri leta pozneje, januarja letos.  

Kdor spremlja seje Programskega sveta, si je zagotovo zapomnil Juhantov boj za »pluralnost« javnega medija, ko je nepovabljen prišel na sejo uredništva verskega programa TV Slovenija, ko je problematiziral izbor glasbe na katoliške praznike na Radiu Slovenija, ali pa njegove trditve, da je RTV Slovenija odgovorna za število umrlih v epidemiji koronavirusa. Zakaj? Ker je redno poročala o petkovih kolesarskih protestih v Ljubljani.  »Oh, Sancta Simplicitas!« bi človek najraje vzkliknil. 

Referendumske manipulacije  

Nismo se ukvarjali manipulacijami, ki jih Janez Juhant širi po zasebnih medijih in »medijih«. Dovolj gradiva smo našli že v oddaji TV Slovenija 14. novembra, v soočenju pri Vidi Petrovčič.

RTV-PRISPEVEK: V javnih nastopih Janez Juhant nenehno izpostavlja plačevanje RTV-prispevka, čeprav novela zakona nima ničesar opraviti z načinom financiranja javnega medija. Na referendumu ne odločamo niti o obliki prispevanja za javni medij niti o višini prispevka! Prav tako za pojem RTV-prispevek nenehno in namerno uporablja izraz »naročnina«, saj se zaveda naboja, ki ga nosi ta izraz, in je samo en korak od besedne zveze »prisilna naročnina«, ki je redno na repertoarju desnih ideoloških krogov oz. nasprotnikov depolitizacije RTV. Ni mogoče, da Juhant ne bi poznal razlike med obema pojmoma in da mu ne bi bilo znano, da je RTV-prispevek prispevek gospodinjstev za vse, kar RTV Slovenija posreduje gledalcem, poslušalcem, bralcem in uporabnikom vsebin in storitev, ne pa naročnina za gledanje televizije. 


VIŠINA RTV-PRISPEVKA: Čeprav referendum ne posredno ne neposredno ni povezan z višino RTV-prispevka, zaslužni profesor vztrajno razlaga, da se bo »naročnina« s sprejetjem novele zakona povišala. Pazite, ko bodo medij naredili za svojega, bodo dvignili naročnino, zavaja Juhant: »Ko bo ta zakon sprejet, potem bodo pač uredili to in seveda to lahko razumemo tudi kot povišanje naročnine oziroma plačevanja prispevka za RTV in to seveda pomeni, da bodo potem vsi davkoplačevalci plačevali.« Ni mogoče, da zaslužni profesor ne bi vedel, da govori neresnico. Kar je izrekel, je tipičen plod laži in prilažiča.   

GOSPODINJSTVA: Zavezanci za plačevanje RTV-prispevka so – gospodinjstva (in ne davkoplačevalci!). Gre seveda za bistveno razliko. Povsem mogoče je, da tega številni državljani ne vedo. Ni pa mogoče, da tega ne bi vedel član Programskega sveta. Kako poimenovati neresnico, ki jo izreče teolog? Greh? Ali zadostuje: laž? 

RTV SLOVENIJA: Programski svetnik za RTV redno uporablja izraz »televizija« in s tem zavestno krči celotni javni medijski servis na eno samo dejavnost – televizijsko. Ni mogoče, da se ne bi zavedal razlike, saj že več kot štiri leta razpravlja o vseh programih, dejavnostih in storitvah, prav tako glasuje o programsko-poslovnih načrtih (PPN), v katerih je vsebinsko, kadrovsko in finančno opisano vse, kar za prihajajoče leto načrtuje RTV Slovenija. 

ZAPOSLENI NA RTV: Zaslužni profesor vztrajno ponavlja, da bo novela zakona v številčno manjši in depolitiziran Svet RTV pripeljala kar 6 novinarjev. To niti ni zavajanje, ampak navadna laž. Oseba, ki se prijavi kot organizator referendumske kampanje, seveda dobro ve, da to ni res. Novela zakona namreč predvideva, da bo v novem Svetu RTV 6 zastopnikov zaposlenih, in sicer po dejavnostih: po eden za področje informativne, kulturno-umetniške, razvedrilno-športne dejavnosti, tehnike in digitalnih medijev ter eden, ki ga bo imenoval Svet delavcev. Svet delavcev ni organ novinarjev, ampak so vanj izvoljeni zaposlenih iz vseh dejavnosti. Prav tako že razrez zastopstva zagotavlja, da med 5 predstavniki dejavnosti ne bodo le novinarji. Janez Juhant kljub temu v referendumski oddaji na TV Slovenija (14. novembra) reče: »V 17. členu piše, da bodo v novo imenovanem Svetu šest novinarjev.« In nadaljuje svojo kalkulacijo, da če k ostalim članom tega organa »seštejemo še novinarje«, bo to potem »seveda popolnoma politični svet«. Očitno tako tudi sicer doživlja »prave« novinarje – ne kot profesionalne pri opravljanju svojega poklica, ampak kot profesionalno politično obarvane.    

PREDSTAVNIK VERSKE SKUPNOSTI: Največjo laž pa teolog izreče, ko stopi na »lasten teren« in ljudem razlaga, da verske skupnosti – katoliška, evangeličanska, pravoslavna in muslimanska (ki jih vse tudi izrecno našteje) – po novem ne bodo več imele predstavnika v organu soupravljanja RTV. »Izključevati glavne cerkve, to se pravi evangeličansko, katoliško in seveda tudi pravoslavno in muslimansko skupnost v Sloveniji, ki so glavne verske skupnosti, je pa seveda popolnoma deplasirano,« je rekel in ostal živ v oddaji na TV Slovenija, 14. novembra. Pri tem je seveda zamolčal, da jih tudi doslej niso imele. Po zdajšnjem zakonu je predsednik države v 29-članski Programski svet imenoval 2 predstavnika registriranih verskih skupnosti, in med tema predstavnikoma nikoli ni bilo predstavnika pravoslavne ali muslimanske skupnosti. V novem 17-članskem Svetu bo proporcionalno manj vseh zastopnikov javnosti, še vedno pa bo prostor za 1 zastopnika registriranih verskih skupnosti. Manipulacija? Laž? Polresnica? Odločite se sami. 

PA ŠE KAJ BI SE NAŠLO: V tej simbiozi laži in prilažičev je zgolj v oddaji pri Vidi Petrovčič, ki je vsem neresnicam le prikimala, gospod Juhant natrosil še marsikaj. Na primer, da glas ZA pomeni tudi stihijsko upravljanje z »našim denarjem« (nič pa o zdajšnjem pogrezanju v rdeče številke), da bodo brez svojega zastopnika ostali upokojenci (nič pa o tem, da ga niti zdaj niso imeli), da so za vse slabšo gledanost odgovorni novinarji, ki širijo propagando (nič pa o amaterizmu strankarskih novinarjev in urednikov), za piko na i pa še »strokovno« ugotovitev, da RTV Slovenija obvladuje »globoka« država, ki izhaja iz nekdanjega sistema. Če ima teolog JJ pri tem v mislih politika JJ in njegov politični pedigre, potem ima prav vsaj glede tega, kdo je zdaj prevzel RTV.  

—-

 Laž in Prilažič

http://ucilnica.zofijini.net/2017/08/21/ali-smemo-lagati/ 

Ali smemo lagati? – UčilnicaUčilnica Naslov Ali smemo lagati? Primernost Vrtec, prva triada osnovne šole Tema / vsebina Ob prebiranju slikanice »Laž in njen ženin« se učenci seznanijo in poučijo o nekaj osnovnih značilnostih laži. Cilji Učenci ločijo resnične od neresničnih sodb, poskušajo odkriti pomen resnice. Skozi to temo spoznajo praznoverja, stereotipe, predsodke. Spoznajo utemeljevanje kot proces iskanja … ucilnica.zofijini.net
%d bloggers like this: