DO REFERENDUMA ŠE 6 DNI! KAJ JE RES IN KAJ JE LAŽ

Bomo na referendumu odločali o RTV-prispevku? Seveda ne. Bomo odločali o številu ZAposlenih? Jasno, da ne. Bomo odločali o depolitiZAciji. Bomo. Novela ZAkona ZApira vrata politikantom, ki pod krinko ZAstopanja javnosti ZAstopajo sebe in svoje politične interese. Ko politiki sporočamo: roke proč!, to velja ZA vse politike vseh političnih opcij. 

NA REFERENDUMU NE ODLOČAMO O FINANCIRANJU RTV SLOVENIJA!

Ko nasprotnikom novele ZAkona o RTV-ju in tudi sicer javnega RTV-ja zmanjka argumentov, se vedno ZAtečejo k manipulacijam z RTV-prispevkom. Pet najpogostejših ZAVAJANJ in LAŽI glede RTV-prispevka, ki jih boste v prihodnjih dneh nenehno poslušali:

 1. Ne drži, da novi ZAkon zvišuje RTV-prispevek! V noveli ZAkona o RTV-ju, o kateri bodo volivci odločali na referendumu 27. 11. 2022, ni niti z besedico omenjen RTV-prispevka ali njegovo zvišanje;
 2. Ne drži, da RTV-prispevek plačujejo posamezniki ali davkoplačevalci! RTV-prispevek plačujejo gospodinjstva, ljudje v stiski in invalidi so plačevanja oproščeni;
 3. Ne drži, da je RTV-prispevek prisilna TV-naročnina!  Z RTV-prispevkom gospodinjstva prispevamo ZA programe, dejavnosti in storitve celotnega javnega medijskega servisa RTV Slovenija, ki je veliko več od televizije;    
 4. Ne drži, da RTV-prispevek plačujemo le v Sloveniji. Mesečne ali letne prispevke, podobne RTV-prispevku v Sloveniji, plačujejo gospodinjstva v 25 evropski državah;
 5. Ne drži, da RTV-prispevek plačujemo le ZA gledanje informativnih oddaj. Izobraževanje, šport, kultura, umetnost, otroške, dokumentarne in verske vsebine, razvedrilo, zborna slovenščina, dostopnost za vse, najbogatejši filmski arhiv. Vse to je javni RTV, ki ga javnost sofinancira z RTV-prispevkom.  

POLITIZACIJA ALI DEPOLITIZACIJA?

Nasprotniki novele ZAkona o RTV-ju trdijo, da bodo predlagane spremembe omogočile še hujšo politiZAcijo javnega ZAvoda, kar je navadna laž. Res je le, da državni zbor ne bo imenoval več nobenega člana novega upravljavskega organa Sveta RTV-ja.

Novi 17-članski Svet RTV-ja bo nadomestil zdajšnja 29-članski Programski svet in 11-članski Nadzorni svet, ki ju večinsko imenuje politika. Novela ZAkona torej omejuje neposredno in posredno politično kadrovanje!

Sestava in imenovanja v novem 17-članskem Svetu RTV-ja:

 • predstavnikov ZAposlenih na RTV-ju (po različnih dejavnostih, ne le novinarji!);
 • člana bo imenoval Nacionalni svet ZA kulturo;
 • predstavnik italijanske narodne skupnosti;
 • predstavnik madžarske narodne skupnosti;
 • člana bo imenoval predsednik države na predlog verskih skupnosti;
 • člana bo imenovala Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
 • člana bo imenoval Slovenski olimpijski komite;
 • člana bo imenoval Informacijski pooblaščenec;
 • člana bo imenoval Svet ZA trajnostni razvoj in varstvo okolja;
 • člana bo imenoval Varuh človekovih pravic;
 • člana bo imenoval Nacionalni svet invalidskih organiZAcij.

(Glej tudi: https://novinar.com/novica/kdo-in-kako-bo-izbral-clane-sveta-rtv-slovenija/ in https://rtvjeZAkon.si/)

Nasprotniki novele ZAkona trdijo, da bodo zgoraj navedeni predlagatelji svetnikov večinoma delovali po naročilu politike in omogočili politiZAcijo javnega medija (po željah leve politične opcije). To je tipična manipulacija nasprotnikov.

ZAkaj bi bil »problematičen« Nacionalni svet ZA kulturo?

ZA nasprotnike novele ZAkona je recimo sporen tudi Nacionalni svet ZA kulturo, ki naj bi bil  nekakšen podaljšek politike. Na spletni strani sveta piše, da gre ZA neodvisno telo, ki usmerja nacionalno strategijo ZA kulturo ter daje pobude in predloge ZA urejanje posameznih vprašanj na področju kulture.

Predsednika in šest članov Nacionalnega sveta ZA kulturo imenuje državni zbor na predlog vlade izmed osebnosti, ki uživajo javni ugled, ZA obdobje petih let.

V trenutnem mandatu, ki se je ZAčel 26. septembra 2019, so člani: Uršula Cetinski (predsednica), Mitja Čander, Uroš Reiter, dr. Maša Jazbec, dr. Aleš Pavlin, Jurij Krpan, Marko Vatovec.

Že integriteta, strokovnost, ugled teh članov bi morali ZAgotoviti kakovostno izbiro dveh članov Sveta RTV-ja – enega na podlagi javnega poziva kulturnim in umetniškim organiZAcijam, enega pa na podlagi javnega poziva organiZAcijam s področja avdiovizualnega sektorja.

PREGLEDNO IN RAZVIDNO!

Doslej se je lahko ZA ZAstopnika javnosti v Programskem svetu prijavil kdor koli, izbira pa je bila prepuščena poslancem v parlamentu. Izbran je bil lahko kdorkoli, ki je ustreZAl politiki, ne glede na znanje, pristojnosti, kompetence, ZAnimanje ali izobrazbo. V praksi je to pomenilo, da npr. v Programskem svetu nad kakovostjo informativnih vsebin bdi poklicni kemik, ki o produkciji novinarskih vsebin ne ve ničesar, ima pa močno politično stališče, saj je bil večji del poklicne poti poslanec – govorimo o Jožefu Jerovšku, dolgoletnemu poslancu SDS-a, ki je v zdajšnji sestavi predsednik komisije ZA informativne vsebine RTV Slovenija.

Javni razpisi ZA izbiro svetnikov bodo gotovo prispevali k transparentnosti postopka. Novela ZAkona pa tudi določa, da so v Svet RTV-ja »imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem ali drugem področju družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini.«

Dodatne varovalke zoper politiZAcijo

So pa v noveli ZAkona še dodatne varovalke, s katerimi bi močno otežili imenovanja političnih in nestrokovnih svetnikov, saj se ne more prijaviti nihče, ki je bil ZAdnjih pet let aktiven v politiki.

Novela ZAkona namreč določa, da v Svet RTV-ja ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile:

 • člani organov političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni;
 • poslanci Evropskega parlamenta ali uslužbenci in funkcionarji v organih Evropske unije;
 • predsednik oziroma predsednica republike, predsednica oziroma predsednik vlade, poslanci oziroma poslanke, člani državnega sveta, županje oziroma župani, ustavne sodnice oziroma ustavni sodniki, ministrice oziroma ministri, državne sekretarke oziroma državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih;
 • generalni direktorji, generalne sekretarke oziroma generalni sekretarji ministrstev, direktorji ali direktorice organov v sestavi in vladnih služb, načelnice oziroma načelniki upravnih enot ter direktorice oziroma direktorji občinske uprave ali tajnice oziroma tajniki občine.

Novela ZAkona pa med drugim določa tudi naslednje pogoje ZA imenovanje članov Sveta:

 • dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje;
 • najmanj deset let strokovnih delovnih izkušenj na delovnem področju upravičenca po doseženi izobrazbi;
 • visoka osebna integriteta in moralni ugled;
 • pripravljenost in zmožnost s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na relevantnem področju družbenega življenja prispevati k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini.

Če strnemo: svetnik nikakor ne bo mogel več postati nekdo, ki ima ZAgotovljeno podporo večine v parlamentu, »predlaga« pa ga lahko gledalec ali poslušalec ali kakšna civilnodružbena organiZAcija ne glede na njegove strokovne reference. Po zdajšnjem ZAkonu lahko na tak način v 29-članski Programski svet pride kar 16 svetnikov (!), še 5 pa neposredno na predlog parlamentarnih strank. Na tej točki torej novi ZAkon, ki ga čaka referendumska preizkušnja, ODREŽE POLITIKO od imenovanja svetnikov in omejuje njen vpliv na RTV-ju.

%d bloggers like this: