SLOVENSKI ZNANSTVENI INŠTITUTI PODPIRAJO ZAKON O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJE

Člani KOsRIS (Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije) so na svoji 79. redni seji, ki je potekala 24. 11. 2022, izrazili odločno podporo novelama Zakona o Vladi in Zakona o Radioteleviziji Slovenije.

Odločno podpiramo predlog novele Zakona o Vladi, ki predvideva ustanovitev ločenega Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Slovenija je na začetku novega razvojnega cikla in je soočena z globalnimi izzivi zelenega prehoda, digitalizacije in zdravja. Razvoja in uspešnega spopadanja z globalnimi izzivi ne bo brez učinkovitega ministrstva, ki bo lahko povezalo vse relevantne deležnike v teh procesih, in ki bo skrbelo za znanost, raziskovalno dejavnost, visoko šolstvo, tehnologijo in inoviranje. Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije že dlje časa podpira ustanovitev ministrstva, ki bo vključevalo vse te dejavnosti in je prvi nujni korak k nadaljnjemu razvoju naše države.

Podpiramo predlog novele Zakona o RTV, ki ustrezno upošteva zastopanost slovenskih znanstvenikov in umetnikov. Zakonski predlog predstavlja bistveno boljšo rešitev kot obstoječi zakon, v katerem znanstveno okolje ni imelo tako rekoč nobene zastopanosti. Ravno tako je pomembno, da bodo v novem Svetu RTV Slovenije ustrezno zastopani tudi kakovostni in vrhunski kulturni ustvarjalci, ki jih bo imenoval Nacionalni svet za kulturo. Obe rešitvi zagotavljata bolj kakovostno in strokovno sestavo Sveta RTV Slovenije na način, da bo le-ta s področja znanosti, umetnosti in kulture vključeval in predstavljal najboljše kar premore slovenska družba.

Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije

prof. dr. Gregor Anderluh, predsednik

Samostojni raziskovalni inštituti, člani KOsRIS

ARNES Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

mag. Marko Bonač, direktor

Geološki zavod Slovenije

dr. Miloš Bavec, direktor

Gozdarski inštitut Slovenije

dr. Primož Simončič, direktor

Institut »Jožef Stefan«

dr. Boštjan Zalar, direktor

Inštitut informacijskih znanosti

dr. Aleš Bošnjak, direktor

Inštitut za civilizacijo in kulturo

Andrej Brglez, direktor

Inštitut za ekonomska raziskovanja

dr. Boris Majcen, direktor

Inštitut za hidravlične raziskave

dr. Tanja Prešeren, direktorica

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Bojan Cizej, direktor

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

dr. Matjaž Godec, direktor

Inštitut za narodnostna vprašanja

dr. Sonja Novak Lukanovič, direktorica

Inštitut za novejšo zgodovino

dr. Andrej Pančur, direktor

Kemijski inštitut

dr. Gregor Anderluh, direktor

Kmetijski inštitut Slovenije

dr. Andrej Simončič, direktor

Mirovni inštitut

dr. Iztok Šori, direktor

Nacionalni inštitut za biologijo

dr. Maja Ravnikar, direktorica

Pedagoški inštitut

dr. Igor Ž. Žagar, direktor

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

dr. Igor Bizjak, direktor

Zavod za gradbeništvo Slovenije

dr. Aleš Žnidarič, direktor

Znanstveno raziskovalno središče Koper

dr. Rado Pišot, direktor

ZRC SAZU

dr. Oto Luthar, direktor

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

dr. Aleš Završnik, direktor

,
%d bloggers like this: