ZA JAVNO RTV ALI ZA VODSTVO RTV-ja?

Večina ljudi redko ali celo nikoli ne bere Ustave. Zato navajamo samo prve tri člene:

1. člen

Slovenija je demokratična republika.

2. člen

Slovenija je pravna in socialna država.

3. člen

Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtuljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

——————————————————————————–

Zaradi navedenega se ne bomo spuščali v komentiranje odločitev kogarkoli o noveli zakona o RTV Slovenija. V spodnjih grafih so zgolj dejstva, mnenje si naj ustvari vsak sam.

Volitve 24. 4. 2022

Glasovanje o noveli zakona o RTV 14. 6. 2022

Stavka proti vodstvu RTV Slovenija (od 13. 5. 2022 naprej)

Referendum o noveli zakona o RTV 27. 11. 2022

Odločanje Ustavnega sodišča o zadržanju novele zakona o RTV Slovenija

,
%d bloggers like this: