OBJAVLJAMO PISMO ČLANOV SVETA RTV IZ VRST ZAPOSLENIH

Člani Sveta RTV Slovenija iz vrst zaposlenih sporočamo, da smo s konstituiranjem tega organa upravljanja javnega medija pripravljeni na polno opravljanje dela v javnem interesu. Ustanovitelja in javnost opozarjamo na škodo, ki v zdajšnjem pat položaju nastaja tudi zato, ker v. d. vršilci dolžnosti v okviru »tekočih poslov« sprejemajo sporne odločitve.

Ugotavljamo, da je bilo v Svet RTV Slovenija imenovanih vseh šest predstavnikov zaposlenih, kot to določa novela Zakona o RTV in dopušča tudi odločitev Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju dela zakona. Na neposrednih volitvah 23. februarja smo bili izvoljeni Gregor Drnovšek, Sašo Hribar, Boštjan Ogris, Robert Pajek in Luka Zebec, Svet delavcev pa je 21. februarja imenoval Ilinko Todorovski. Imenovani se vsem zaposlenim zahvaljujemo za zaupanje in zagotavljamo, da bomo svoje delo opravljali odločno, odgovorno in zakonito.

Zavedamo se, da je kakovosten in avtonomen javni medijski in kulturni servis bistveni steber demokratičnih držav, medtem ko so s politiko prepredeni upravljavski in nadzorni organi značilni za državne medije v avtokratskih državah.

Menimo, da se je z objavo 15 imenovanj v Uradnem listu (do vključno 24. februarja) Svet RTV konstituiral, kot to izrecno določa 18. člen Zakona o RTV. Izražamo zaskrbljenost nad pat položajem in pravno zmedo, ki sta nastala potem ko je Ustavno sodišče zadržalo nekaj členov tega Zakona in dopustilo konstituiranje Sveta RTV, ne da bi bilo nedvoumno jasno, kaj to pomeni za Programski svet in Nadzorni svet, ki delujeta po starem Zakonu o RTV.

Omenjamo, da smo kar štirje predstavniki zaposlenih zdaj v dvojni in povsem nasprotujoči si vlogi: Gregor Drnovšek, Sašo Hribar in Robert Pajek smo hkrati člani starega Programskega sveta in novega Sveta RTV, medtem ko je Luka Zebec član starega Nadzornega sveta in novega Sveta RTV.

Menimo, da je takšno stanje škodljivo, saj onemogoča sprejemanje nujnih ukrepov za stabilizacijo razmer v Zavodu, ustavitev škode, ki nastaja z vsakim dnem neuveljavitve Zakona o RTV in odpravljanje posledic dosedanjih škodljivih odločitev.

Opozarjamo, da se je generalni direktor Andrej Grah Whatmough s pomočjo večine v Programskem svetu izognil razpravi o škodljivem in nezakonitem ravnanju, ki mu ga je očitalo 12 programskih svetnikov, med njimi vsi trije predstavniki zaposlenih; zadostoval je argument politično motivirane večine, da se Andreju Grahu Whatmougu, odkar je po noveli Zakona postal v. d. generalnega direktorja, ni treba zagovarjati za ravnanja v obdobju pred uveljavitvijo tega Zakona, ko je bil generalni direktor.

Opozarjamo tudi na ravnanja v okviru tekočih poslov, ki jih od takrat opravlja v. d. generalnega direktorja, ob njem pa tudi v. d. direktorja Televizije Slovenija in Radia Slovenija.

Gre za ravnanja, ki lahko povzročijo nepopravljivo škodo in so nepovratna – od prikrajanja podatkov o gledanosti, kreativnega računovodstva za prikrivanje rdečih številk, sklepanja 5-milijonskega posla za nov način merjenja gledanosti in novih nerazumnih naložb v »umetnost« na ravni Zavoda, do novih zaposlovanj, imenovanj in normativov ter spreminjanja organigramov na ravni TV Slovenija, ki se posledično kažejo kot slab televizijski izdelek javnega medija.

Zaposlenim sporočamo, da bomo do začetka polnega opravljanja naših mandatov budno spremljali dogajanje in na ekscese opozarjali javnost ter pristojne organe.

Od ustanovitelja pričakujemo, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da ustavi poglabljanje škode in prepreči nadaljnje sprejemanje spornih odločitev.

Gregor Drnovšek, Sašo Hribar, Boštjan Ogris, Robert Pajek, Ilinka Todorovski, Luka Zebec

Ljubljana, 28. februar 2023

,
%d bloggers like this: